Kinaiyahan

Tuesday, February 20, 2007

Banlas sa Dagat

Kusog kaayo ang banlas sa tubig sa dagat tungod kay ang atong lugar nahimutang sa tunga tunga sa duha ka dagkong dagat nga mao ang pacifico og dagat sa tsina. Ang isla sa Pilipinas nahimong babag sa duha kadakong lawod. Tungod sa kadako niining mga lawora, dili pareha ang iyang paghunas og pagtaob. Tungod sa nagka-atbang nga kinaiya sa duha sa lawud, dunay pagbaha sa tubig dagat gikan og ngadto sa pacifico. Kini paagiha, dunay kanunay nga pag-agas sa tubig dagat.

Atong hikit-an nga ang dagat nga nia sa kabisay-an og mindanao, mora og dagko kaayong kanal diin ang tubig dagat mobanlas ngadto sa manag-atbang nga lawud. Dako akong pagtuo nga kini pagbaha og pagbanlas sa tubig dagat magamit para makapaguwa kitra og kuryente nga atong magamit sa inadlaw-adlaw nga dagan sa katawhan.

Jesse